На кафедрі гуманітарних та мистецьких дисциплін працюють висококваліфіковані педагогічні працівники з багаторічним досвідом роботи, які забезпечують повне та якісне виконання навчальних планів і програм з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, мистецької та природничо-наукової (фундаментальної) підготовки.
завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.
Москалюк Валентина Михайлівна

Навчальні дисципліни: етика та естетика, філософія мистецтва.

доцент кафедри, доктор культурології, професор.
Овчарук Ольга Володимирівна

Викладає наступні дисципліни: педагогіка, педагогіка вищої школи.

доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.
Чаус Андрій Денисович

Викладає наступні дисципліни: філософія, історія України, історія української культури, релігієзнавство, методологія наукових досліджень.

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.
Землянська Наталія Вячеславівна

Викладає наступні дисципліни: іноземна мова (за професійним спрямуванням).

викладач І категорії.
Авдєєва Наталія Олегівна

Викладає наступні дисципліни: іноземна мова (за професійним спрямуванням).

доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
Пуцев Анатолій Іванович

Викладає наступні дисципліни: безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Основи охорони праці в галузі цивільного захисту, анатомія та фізіологія людини.

старший викладач.
Гріньє Тамара Борисівна

Викладає наступні дисципліни: історія естради, історія цирку, основи режисури естрадно-циркового номеру.

викладач І категорії.
Стоцька Ірина Василівна

Викладає наступні дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), історія української та зарубіжної літератури, історія світової культури.

викладач.
Іваніцький Юрій Романович

Викладає наступні дисципліни: основи конституційного права.