Notice: Undefined index: description in /home/holyener/circusacademy.kiev.ua/www/controller/controller.php on line 62
Програма претендента на посаду ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Корнієнка Владислава Вікторовича | Ukrainian Circus Academy

Програма претендента на посаду ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Корнієнка Владислава Вікторовича

Програма претендента на посаду ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Корнієнка Владислава Вікторовича

П  Р  О  Г  Р  А  М   А

претендента  на посаду ректора

Київської академії естрадного та циркового мистецтв

Корнієнка Владислава Вікторовича

 

Принципи моєї програми та стиль моєї роботи: професіоналізм, новаторство, прозорість, креативність, ефективність, щирість.

Основні  концептуальні положення моєї програми: фаховість, наполегливість, повага, турбота, успіх, процвітання.

ПЕРШОЧЕРГОВА ПРОГРАМА НА 1 РІК:

1-й напрямок:

1. Стабільна, цікава та престижна  робота  для співробітників  КМАЕЦМ.

2. Підвищення рівня та якості освітніх послуг у КМАЕЦМ.

3. Збереження та примноження досягнень та кращих традицій академії.

4. Модернізація навчального процесу та впровадження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.

5. Актуалізація наукових досліджень.

6. Підвищення  престижу академії усіма можливими засобами.

7. Сприяння успішному проведенню акредитації та ліцензування академії.

2-й напрямок:

1. Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив у КМАЕЦМ.

2. Постійне та комплексне вирішення соціальних питань.

3. Постійне поліпшення умов праці працівників академії.

4. Створення умов для відпочинку штатних працівників.

5. Конкурентоспроможна заробітна плата в КМАЕЦМ  - турбота про пенсійне забезпечення працівників академії.

6. Підвищення рівня та форм гарантованої матеріальної допомоги працівникам університету.

7. Сприяння оздоровленню працівників КМАЕЦМ.

3-й напрямок:

1. Радикальне  поліпшення  матеріально-технічної бази КМАЕЦМ.

2. Впровадження нових технологій  у навчальному процесі та роботі академії.

3. Покращення ергономічних умов праці співробітників.

4. Поглиблення та ефективне використання  можливостей  міжнародних зв’язків з метою розвитку вишу.

4-й напрямок:

1. Сприяння  професіоналізму, зростання  досвіду у КМАЕЦМ та його структурних підрозділах.

2. Підтримка  співробітників, які бажають працювати в команді на результат.

3. Взаєморозуміння та  співпраця з радою трудового колективу.

4. Прозорість та колегіальність у прийнятті доленосних для академії рішень.

5. Гарантованість просування по службі здібної та придатної до плідної праці молоді.

7. Сприяння науковцям вишу для більш широкої участі у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях.

5-й напрямок:

1. Максимальне сприяння  розвитку  молоді з числа активних  студентів КМАЕЦМ.

2. Підтримка старих та пошук нових проектів, що розвивають особистість студента.

3. Турбота  про здоровий спосіб життя студентів та активне дозвілля.

4. Виховання у студентів почуття патріотизму, поваги до старших, гуманності.

5. Сприяння впровадженню та розвитку інтелектуальних та  пізнавальних проектів академії.

6. Розвиток академічного туризму для студентів.

7. Сприяння  у працевлаштуванні випускників через використання  партнерських зв’язків академії.

6-й  напрямок:

1. Реалізація положень чинних міжнародних угод в інтересах КМАЕЦМ.

2. Пошук та  налагодження взаємовигідних зв’язків з новими партнерами.

3. Пошук, розробка та впровадження нових міжнародних магістерських програм з метою отримання випускниками подвійних дипломів.

4. Пошук та  отримання нових грантів  для КМАЕЦМ.

5. Активізація участі  КМАЕЦМ в міжнародних освітніх структурах та організаціях правового спрямування.

7. Забезпечення можливості науковцям та викладачам КМАЕЦМ публікуватися за кордоном.

7-й  напрямок:

1. Розширення соціального пакету для співробітників КМАЕЦМ.

2. Сприяння заходам, націлених на здоровий спосіб життя.

3. Реалізація спільних із радою трудового колективу  рішень.

4. Сприяння  заходам, які  позитивно впливають на атмосферу  взаємопідтримки,  поваги та високої моральності в колективі. 

 

ПЛАНУЮ  ПРОДОВЖУВАТИ В НАСТУПНІ ПЯТЬ РОКІВ:

     Вважаю першочерговим і основним – це удосконалення  якості  підготовки студентів та необхідність  розширення і зростання  академії, а саме:

1. Удосконалення  ефективності наукових досліджень через упровадження  та використання технічних засобів та інформаційних технологій;

2. Упровадження нових пріоритетних наукових досліджень у різних напрямах естрадно-циркового мистецтва.

3. Розширення географії різних наукових форумів в Україні та за кордоном;

4. Сприяння у розширенні можливостей співробітників КМАЕЦМ та студентів брати участь у конференціях за науковими інтересами.

6. Модернізація тематики  магістерських робіт;

7. Розширення  співробітництва з ВНЗ і організаціями міста,  області,  країни та  зарубіжжя.

8. Удосконалення та  подальше технічне переоснащення  та  модернізація  навчально-наукової  бази академії.

9. Створення умов для використання викладачами технічних засобів для проведення інтерактивних лекцій.

10. Сприяння у виданні на паперовому та електронному носіях лекційних курсів викладачів КМАЕЦМ.

11. Сприяння активному  виданню  співробітниками  власної наукової та навчальної продукції.

12. Озеленення  території академії.

13. Сприяння збереженню здорового  морально-психологічного клімату в  колективі.

14. Вимагатиму від усіх представників нашого колективу дотримання норм професійної етики.

15. Сприяння  збереженню в колективі здорової  атмосфери, доброзичливості один до одного, взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, доброї психологічної  обстановки, бажання  сумлінно працювати, бажання  чесно виховувати  молоде покоління  громадян.

16. Розв’язання всіх питань щодо акредитації на наступні 5 років.

17. Сприяння створенню умов для  максимального набору студентів на денну та заочну форми навчання відповідно до ліцензій.

18. Сприяння поглибленню  взаємодії та співпраці з випускниками.

УСІ ЗАХОДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА ВІДБУВАТИМУТЬСЯ В ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ З  РАДОЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, РЕКТОРАТОМ, ВЧЕНОЮ РАДОЮ, СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ ПРОЗОРО, ДОЦІЛЬНО,ОПЕРАТИВНО, З НАЦІЛЕННІСТЮ НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

  •  2017-05-03

  • 985

  Назад