Перелік документів для вступу

Для зарахування на навчання до КМАЕЦМ іноземець подає такі документи:
  • заяву-анкету;
  • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);
  • копію документа про народження(перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);
  • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);
  • дійсний поліс медичного страхування ( крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  • 6 фотокарток розміром 60х40 мм. Зазначені документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.