Вартість навчання з підготовки іноземних громадян

в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв станом на 2017/2018 навчальний рік

код Спеціальність / напрям підготовки Денна форма (грн) Заочна форма (грн)
освітній ступінь бакалавр
025 Музичне мистецтво / 6.020204 Музичне мистецтво 42800.00 25000.00
026 Сценічне мистецтво / 6.020201 Театральне мистецтво 37500.00 23500.00
026 Сценічне мистецтво / 6.020209 Естрадно-циркове мистецтво 37500.00 23500.00