Приймальна комісія

Кількість місць державного (регіонального) замовлення та місць за кошти фізичних (юридичних) осіб в межах ліцензованого обсягу для вступників:
Молодший спеціаліст Бакалавр, Магістр
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий (третій) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти