Приймальна комісія

Кількість місць державного (регіонального) замовлення та місць за кошти фізичних (юридичних) осіб в межах ліцензованого обсягу для вступників:
Молодший спеціаліст Бакалавр, Магістр
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти
Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти