Правила прийому

на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2017 році
 • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв – єдиний в Україні та Східній Європі вищий навчальний заклад, який готує естрадних і циркових артистів, ведучий профільний ВНЗ міжнародного масштабу, чиї випускники прославили український та світовий цирки, стали зірками вітчизняної та зарубіжної естради.

  Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими спеціальностями освітнього ступеня бакалавр.

  Навчання іноземців в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв здійснюється за денною та заочною формами навчання.

 • На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (Додаток 4.1.) до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв приймаються:
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань на загальних підставах.
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту.
 • На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) (Додаток 4.2.) до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

  Іноземці, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв не пізніше 1 листопада та 1 березня на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

  Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітнього рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу. Іноземці зараховуються на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв за результатами співбесіди з Переліку предметів, передбачених цими Правилами ( Додатки 4.1., 4.2.).